Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

In This Serenity - Và nơi ấy bình yênBài hát nhẹ nhàng, bình yên để hồi tưởng lại một chút cảm xúc trong quá khứ, nơi ta đã đánh mất những điều thuộc về nhau. Giờ đây, tất cả, mịt mù, xám xịt nơi tối tăm phủ kín